Współpraca

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców różnych branż, osoby odpowiedzialne za content zarządzanych stron, właścicieli i redaktorów serwisów tematycznych oraz blogów, agencje marketingowe i PR oraz freelancerów. Zależnie od projektu, działamy jako wykonawcy, koordynatorzy lub podwykonawcy.

Model współpracy
Kontakt Klienta > określenie potrzeb > określenie możliwości, czasu i kosztu wykonania zlecenia > zawarcie umowy > relizacja > ewentualna korekta > zatwierdzenie przez Klienta > wystawienie rachunku lub faktury > płatność

Wystawiamy faktury VAT i preferujemy rozliczenie na ich podstawie. Możesz także zawrzeć umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z konkretnym współpracownikiem Profree.pl w przypadku współpracy na niewielką skalę.

Dokumenty przygotowujemy i wysyłamy w wersji elektronicznej. W przypadku umów o dzieło konieczne jest wydrukowanie i podpisanie ich przez obie strony. O realizacji chętnie porozmawiamy telefonicznie, jednocześnie najważniejszych ustaleń dokonujemy przez e-mail.

Płatności
Po ukończeniu zlecenia wystawiamy fakturę VAT z terminem płatności 7 dni. W przypadku konieczności ustalenia innego terminu płatności prosimy o informacje przed zawarciem umowy. Ze względu na charakter działalności preferujemy przelew jako jedyną formę płatności.
W przypadku dużych zleceń przyjmujemy płatność w transzach za kolejne części zamówienia, szczególnie na początku współpracy. Stałym klientom wystawiamy 1 fakturę za realizacje z całego miesiąca.

Terminy i ceny
Dokładny termin i wartość realizacji ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z szczegółami zlecenia.