Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych firmie “Profree” Michał Mucha, jest właściciel firmy – Michał Mucha. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod nr 609 170 345 lub mailowo pod adresem: michal@profree.pl.

Państwa dane osobowe w postaci:

  • Imion i nazwisk
  • Numerów telefonu
  • Adresów email

Są przetwarzane przez “Profree” Michał Mucha wyłącznie w celu zgodnego z prawem oferowania i świadczenia usług firmy “Profree” Michał Mucha, oraz zapewnienia właściwego poziomu obsługi klienta. Jeśli życzą sobie Państwo zapoznać się bliżej z polityką bezpieczeństwa firmy, prosimy o kontakt z Administratorem.

Niezależnie od ochrony danych osobowych, “Profree” Michał Mucha przestrzega zasad tajemnicy handlowej i nie udostępnia przekazanych przez klientów materiałów osobom trzecim.