Poradniki

Jak napisać poradnik w 7 krokach?

 

 1. Określamy cel poradnika

Poradnik ma służyć przede wszystkim swoim odbiorcom. Dla nich staje się źródłem użytecznych informacji o charakterze praktycznym. Pośrednio służy jednak również osobie lub organizacji, która go udostępnia. Poradnik:

 • Przyciąga nowych użytkowników na stronę
 • Pomaga w pozycjonowaniu strony dzięki zamieszczeniu unikalnej treści
 • Buduje pozytywny wizerunek osoby lub organizacji
 • Wywołuje nieświadome poczucie wdzięczności u osób, które dzięki niemu rozwiązały napotkane trudności
 • Pozwala uniknąć powtarzających się pytań kierowanych przez użytkowników portalu do BOK, a nierzadko również do działów firmy zajętych własnymi działaniami
 1. Przygotowanie poradnika zaczynamy od pytania: co i komu ma on przekazać?

Określenie grupy docelowej pomaga nam dobrać styl pisania, długość poradnika i jego formę. Na tym etapie oceniamy również zasadność samego pisania odpowiadając sobie na pytania: Czy osoby należące do grupy docelowej potrzebują wiedzy, jaką chcemy im przekazać? Czy mogą potrzebować w przyszłości? Czy mogą ją w bardzo prosty sposób zdobyć na stronie o zdecydowanie większej oglądalności (np. wikipedia)? Jaki poziom wiedzy w danej dziedzinie zakładamy jako reprezentatywny dla danej grupy?

 1. Zanim przystąpimy do pisania poradnika, upewniamy się, że sami posiadamy odpowiednią wiedzę

Korzystamy z materiałów przekazanych przez Klienta i znajdujemy inne potrzebne informacje, wykorzystując do tego co najmniej kilka źródeł. W razie potrzeby sięgamy po dokumentacje techniczne, ustawy, wyroki sądowe, artykuły w prasie specjalistycznej. Z innych poradników korzystamy ostrożnie, mając na uwadze, że mogą być nieaktualne lub zawierać błędy merytoryczne.

 1. Przygotowujemy szkic poradnika

W przypadku dłuższych opracowań zdecydowanie zaczynamy pracę od naszkicowania planu całego poradnika. Pozwala to zweryfikować, czy podjęliśmy prawidłowe założenia dotyczące przewidywanej długości tekstu oraz zakładanej wiedzy grupy odbiorców.

 1. Piszemy poradnik krok po kroku

W kolejnych akapitach lub rozdziałach opisujemy kolejno:

 • Warunki początkowe, a więc sytuację, z której poradnik pomaga wybrnąć
 • Niezbędne przygotowania, jakie czytelnik powinien poczynić
 • Kolejne działania, których wykonanie przybliża do rozwiązania problemu
 • Ostateczny efekt, jaki osoba korzystająca z poradnika powinna uzyskać
 1. Alternatywne sytuacje i rozwiązania

Po opisaniu głównego ciągu działań i zaniechań, które doprowadzą do sukcesu, dajemy użytkownikowi dodatkowe informacje. Wyróżniamy:

 • Podobne sytuacje, ale wymagające innego rozwiązania
 • Alternatywne metody rozwiązania problemu, na którym skupiał się poradnik
 • Sytuacje inne od przedstawionej, możliwe do rozwiązania w ten sam sposób
 • Osoby i instytucje mogące pomóc jeśli problem jest bardziej zawiły niż przedstawiony w poradniku
 1. Wykonujemy test przydatności poradnika

Już ukończony poradnik przedstawiamy osobie, która teoretycznie mogłaby należeć do grupy docelowej. Jeśli poradnik okaże się zbyt skomplikowany, niedostatecznie pomocny lub zwyczajnie się nie spodoba – poprawiamy go.

W tym momencie poradnik jest gotowy – zawiera skondensowaną wiedzę, zapisaną w przystępny sposób.