Teksty sprzedażowe

Teksty sprzedażowe i marketingowe uwypuklają zalety produktu lub usługi, tworzą w wyobraźni czytającego klarowny obraz korzyści, budują potrzebę i skłaniają do wykonania akcji. W skrócie – sprzedają.

Tekstem sprzedażowym jest:

  • Kreatywna oferta na portalu handlowym.
  • Odezwa do darczyńców skłaniająca do działalności charytatywnej.
  • Oferta zakupu dóbr luksusowych skierowana do wąskiej grupy wybranych odbiorców.
  • Tekst przekonujący do zapisania się na newsletter.
  • Opis wydarzenia skłaniający do pojawienia się na nim.
  • Mailing do klientów, promujący kolejną edycję produktu, z którego już skorzystali.

To szeroka kategoria dla której wspólne są: konieczność wcześniejszego zebrania informacji, zbudowania w wyobraźni czytelnika potrzeby działania i danie mu ku temu możliwości.
Ty wiesz, do czego chcesz skłonić czytelników. My ich przekonujemy, by właśnie to zrobili.